Výkovky

Sme schopný dodať výkovky podľa priania klienta v hmotnostných kategóriách od 0,5kg do 9000kg.

Pracujeme s nasledujúcimi typmi oceli:

 • Konštrukčné obvyklých vlastností
 • Konštrukčné, zliatinové rôznych druhov
 • Zliatinové s vysokým obsahom Cr, Ni
 • Nástrojové uhlíkové
 • Špeciálne

Základné rozmerové parametre:

 • Tyčové, štvorcové, ploché
 • Kotúče
 • Krúžky
 • Bloky

Zápustkové výkovky

Základné rozmerové parametre:
(Sú uvádzane najpoužívanejšie rozmery. Ostatné podliehajú osobitnému rokovaniu.)

 • Vo váhovej kategórie 0,5-5kg (Max. priemer kruhového výkovku je 180mm, pozdĺžne výkovky do dĺžky 3000mm)
 • Vo váhovej kategórie 2-10kg (Môžu byť produkované vo veľkých sériách aj v presnom prevedení. Kruhové výkovky do 200mm)
 • Vo váhovej kategórie 10-400kg (Tvary jednoduché aj zložité. Kruhové v priemeroch do 800mm. Pozdĺžne s dĺžkou cca. 2000mm)

Všetky výkovky môžu byť dodávané i v stave žíhanom alebo zušľachtenom spoločne s mechanickým opracovaním. (Viď. príslušnú sekciu)

Tento sa musi pouzitUntitled-1 4535copyUntitled-1 copyUntitled-1 copy3Untitled-67571 copyUntitled-133424 copy